Projektová kancelária PROJECT01

Naše služby

Projekty pozemných stavieb

Projektová dokumentácia stavieb, architektonické návrhy a štúdie.

Projekty technických zariadení budov

Profesijné projekty vody, kúrenia, plynu a elektroinštalácií.

Rozpočtovanie

Položkové rozpočty stavebných prác a výkazy výmer v aktuálnych cenníkových sústavách.

„Ak ste postavili vzdušný zámok, vaša práca nemusí byť zbytočná. Teraz mu ešte urobte základy.“ - Karel Čapek

Naše práce

Od roku 2006 sme uskutočnili samostatne alebo v spolupráci mnohé projekty. Tu sú ukážky niektorých z nich: