Zrealizované projekty

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vinodol

prístavba garáže pre hasič.vozidlo, oplotenie; úžitk.plocha: 51,7 m², zastavaná plocha: 62,0 m², rozmery: 5,5 x 11,0 m

Rodinný dom Holíč

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 136,8 m², rozmery: 13,5 x 13,9 m, zastrešená terasa: 3,6 x 5,4 m

Rodinný dom Holíč

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 99,1 m², rozmery: 12,0 x 14,3 m, garáž: 18,1 m², zastreš.terasa: 4,0 x 3,75 m

Rodinný dom Vinodol

obytné miestnosti: 5, úžitková plocha: 131,9 m², rozmery: 17,6 x 9,6 m, zastrešená terasa: 4,0 x 6,0 m

Rodinný dom Veľký Cetín

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha 95,4 m², rozmery: 25,0 x 5,5 m

Rodinný dom Vinodol

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha 1.NP 111,5 m², 2.NP 56,5 m², rozmery: 13,5 x 16,0 m

Rodinný dom Štitáre

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 100,0 m², rozmery: 10,0 x 16,5 m

Rodinný dom Malý Cetín

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 83,7 m², rozmery: 14,1 x 11,0 m

Rodinný dom Štitáre

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 151,8 m², rozmery: 15,0 x 18,3 m

Rodinný dom Malý Cetín

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 113,2 m², rozmery: 14,1 x 11,0 m

Rodinný dom Vinodol

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 104,1 m², rozmery: 14,3 x 13,1 m ; garáž 10,0 x 4,5 m

Rodinný dom Malý Cetín

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 93,4 m², rozmery: 15,7 x 9,0 m

Rodinný dom Párovské Háje

obytné miestnosti: 4, úžitková plocha: 128,85 m², rozmery: 16,3 x 10,3 m

Rodinný dom Vinodol

obytné miestnosti: 6, úžitková plocha 1.NP 96,5 m², 2.NP 90,6 m², rozmery: 12,3 x 10,2 m

Rodinný dom Cabaj

obytné miestnosti: 5, úžitková plocha: 139,32 m², rozmery: 16,3 x 16,3 m